Modern Inventory

18 Vehicles available

Sắp xếp theo:
Video
Tải trọng
10.4 Tấn (Tổng tải trọng)
Chiều dài sắt xi
4.285 (mm)
Nhiên liệu
Diesel
Tải trọng
3.495 kg
Chiều dài sắt xi
5,575 mm
Hệ thống dẫn động
Dẫn động 1 cầu
Nhiên liệu
Diesel
Tải trọng
15,000
Chiều dài sắt xi
9,135
Nhiên liệu
Diesel
Tải trọng
7500kg
Chiều dài sắt xi
8,725
Nhiên liệu
Diesel
Tải trọng
40.5 tấn (Tổng tải trọng kéo theo của xe)
Hệ thống dẫn động
Dẫn động 1 cầu
Nhiên liệu
Diesel
Video
Tải trọng
60 tấn (Tổng tải trọng kéo theo của xe)
Hệ thống dẫn động
Dẫn động 2 cầu
Nhiên liệu
Diesel
Video
Tải trọng
4 tấn
Chiều dài sắt xi
4304mm
Hệ thống dẫn động
Rwd
Nhiên liệu
Diesel
Video
Tải trọng
5.2 tấn
Chiều dài sắt xi
5580mm
Hệ thống dẫn động
Rwd
Nhiên liệu
Diesel
Video
Tải trọng
4.4 tấn
Chiều dài sắt xi
5070mm
Hệ thống dẫn động
Rwd
Nhiên liệu
Diesel
Video
Tải trọng
1.9 tấn
Chiều dài sắt xi
4375mm
Hệ thống dẫn động
Rwd
Nhiên liệu
Diesel
Xem tất cả Sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi
BMW i8 THE MOST PROGRESSIVE SPORTS CAR.